Opvoedkundige Praktijk De Vlinder
Tarieven


Voor de tarieven/algemene voorwaarden van een consult, de begeleiding, de zindelijkheidstraining, Worskhosp Opvoeden of individuele lessen van de Sociale Vaardigheidstraining De Vlinder Cursus kunt u contact opnemen.

Tarief voor de Sociale Vaardigheidstraining De Vlinder Cursus is 325,- voor 10 lessen. Naast deze 10 lessen kunt u nog als optie kiezen voor een persoonlijk intakegesprek, eindgesprek of eindverslag. Tarieven zijn op aanvraag.

Tarief advies per email is  30,- per vraag/onderwerp.

Tarief voor de opvoedtelefoon 0900-700 80 90 is 80 cpm.

Tarief bedrijven en instellingen is op aanvraag.

In sommige gevallen wordt er een reiskostenvergoeding gerekend. Bij betaald parkeren zal het uurtarief verhoogd worden met het parkeertarief.

Voor al onze diensten geld dat bij verhindering u de afspraak minimaal 24 uur van te voren dient af te bellen op telefoonnummer 06-18556016. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om de afgesproken uren in rekening te brengen.

Vergoedingen:
- Betaling via PGB is mogelijk.
- In sommige gevallen vergoed de ziektekostenverzekering geheel of gedeeltelijk. Informatie hierover kunt u krijgen bij uw ziektekostenverzekeraar. Er zijn geen AGB-codes of beroepsverenigingen. Vaak wordt het vergoed vanuit het 'kopje' alternatieve geneeswijze. Vraag hier dus naar. Ook zijn er steeds meer verzekeringen die preventieve cursussen vergoeden (zoals de workshops opvoeden en de Sociale Vaardigheidstraining De Vlinder Cursus)
-
Voor mensen met een laag inkomen of een uitkering is er de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen bij de sociale dienst van uw eigen gemeente.
- Soms vergoed de werkgever geheel of gedeeltelijk als er een bijzondere ziektekosten regeling is op het werk.
- Informeer eens bij de Arbo-dienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar u werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten.  
- Mocht de zorgverzekeraar aangeven dat het niet vergoed wordt, dan kunnen eventueel gemaakte kosten afgetrokken worden als bijzondere ziektekosten bij de belastingaangifte.


Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van een PGB, bijzondere bijstand of vergoeding bij de ziektekostenverzekeraar of uw werkgever neem dan gerust contact op.