Opvoedkundige Praktijk De Vlinder
Begeleiding


Voor alle ouders/verzorgers met kind(eren) is het mogelijk om begeleiding in de thuissituatie te krijgen. (Ook voor ouders met kind die een stoornis of beperking hebben zoals autisme, ADHD, syndroom van Down enz.) Begeleiding is een goede optie bij onder andere de volgende problemen:

 • Hoe leer ik bepaald gedrag af?
 • Mijn kind luistert niet naar mij.
 • Mijn kind wil niet slapen/eten/in bad/zindelijk worden?
 • Mijn kind is vaak boos/stil/agressief?
 • Mijn kind kan zich niet alleen vermaken?
 • Hoe plan ik mijn dag in met de kinderen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik als ouder/verzorger ook tijd voor mezelf heb?
 • Ik kom niet toe aan huishoudelijke taken?
 • Ik heb geen vaste dagindeling
 • Mijn kinderen maken steeds ruzie
 • Ik heb als ouders/verzorger het idee dat ik de hele dag alleen maar politieagent speel
 • Ik vind het moeilijk om straf te geven
 • Ik kan geen nee zeggen
 • Mijn kind heeft last van driftbuien
 • Ik heb soms dagen dat ik niets leuks meer kan zien van mijn kinderen
 • Mijn kind wordt gepest, wat kan ik als ouder/verzorger daar aan doen?
 • Mijn partner en ik kunnen het niet eens worden over de opvoeding.
 • Ik heb een huilbaby. Wat kan ik doen om mijn baby rustig te krijgen en hoe kom ik zelf tot rust?
 • Hoe straf/beloon ik mijn kind?

Het gaat hier uiteraard alleen om een voorbeeld lijstje. Er zijn natuurlijk veel meer problemen waarbij begeleiding geschikt is.


Als er gestart wordt met een begeleidingstraject dan vindt er eerst een intakegesprek plaats in de thuissituatie. Tijdens dit intakegesprek zal er besproken worden op welke momenten er problemen worden ervaren en waar begeleiding bij nodig is. Ook zal er besproken worden wat u graag met de begeleiding wilt bereiken en hoe u wilt dat de begeleiding eruit gaat zien. Daarna vind er een observatie plaats. Op basis van het intakegesprek en de observatie zal er vervolgens een plan van aanpak worden gemaakt. In het plan van aanpak staat precies beschreven aan welke problemen er gewerkt kan gaan worden tijdens de begeleiding en hoe. Na goedkeuring van het plan van aanpak zal de begeleiding van start gaan. De begeleiding vindt bij u thuis plaats of op de locatie waar de problemen zich voordoen, bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of op school.
 


Tijdens de begeleiding kan er ook gekozen worden voor VIB (Video Interactie Begeleiding). Er worden dan korte video opnames gemaakt van het gezin. Later worden deze opnames samen met u terug gekeken. Het doel van de VIB is om u inzicht te geven in uw eigen handelen.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan gerust contact op.