Opvoedkundige Praktijk De Vlinder
Sociale Vaardigheidstraining: De Vlinder Cursus


Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar is het mogelijk om een Sociale Vaardigheidstraining genaamd 'De Vlinder Cursus' te volgen. De Vlinder Cursus kunt u vergelijken met een Sociale Vaardigheidstraining. De Vlinder Cursus biedt echter meer dan alleen sociale vaardigheden. Tijdens de Vlinder Cursus zullen de kinderen leren meer zelfvertrouwen te krijgen, omgaan met en uiten van emoties, gesprekken te voeren, keuzes te maken, leren nee zeggen, kritiek geven en ontvangen, sociale vaardigheden aanleren, vriendjes maken /blijven, meer inzicht krijgen in pesten, denken en voelen. De kinderen zullen dit spelenderwijs leren door middel van: rollenspelen en pictogrammen. Daarnaast wordt er elke les aandacht besteed aan ontspanningsoefeningen en samenwerkingsspelletjes.

Er is een onderzoek geweest onder alle ouders die hun kind het afgelopen jaar deel hebben laten nemen aan de Sociale Vaardigheidstraining 'De Vlinder Cursus'. Uit dit onderzoek is gebleken dat de ouders de Vlinder Cursus gemiddeld een 8 als cijfer geven.


De Sociale Vaardigheidstraining 'De Vlinder Cursus' is interessant voor iedereen van 4 t/m 18 jaar maar in het bijzonder voor kinderen:

   

 • Die gepest worden
 • Die meer zelfvertrouwen nodig hebben
 • Die moeilijk vriendjes kunnen maken
 • Die moeilijk vriendjes weten te blijven
 • Die angstig of stil zijn
 • Die snel boos/verdrietig worden en niet weten hoe hiermee om te gaan
 • Die moeilijk hun emoties kunnen uiten
 • Die meer sociale vaardigheden nodig hebben
 • Die niet of slecht kunnen ontspannen (bijvoorbeeld in slaap komen)
 • Die slecht kunnen samenspelen/samenwerken
 • Die gebrek hebben aan energie
 • Die een slechte concentratie hebben
 • Die faalangst hebben
 • Die wat assertiever kunnen worden
 • Die moeite hebben met gesprekken voeren
 • Die moeite hebben met keuzes maken
 • Die moeite hebben met nee zeggen
 • Die moeite hebben met kritiek geven en/of ontvangen
 • Die niet goed weten hoe ze om moeten gaan met teleurstellingen

Uitterraad zijn er veel meer onderwerpen mogelijk tijdens de lessen.

De cursus wordt individueel bij u thuis gegeven. Na een intakegesprek wordt er een persoonlijk cursus programma gemaakt voor uw kind. Een les duurt ongeveer 1 uur. Na afloop van een les kan er desgewenst een verslag worden gemaakt. In dit verslag staat beschreven wat uw kind heeft geleerd. Dit verslag is fijn om te bewaren zodat uw kind het later nog eens terug kan lezen en de adviezen kan blijven toepassen. Ook voor u als ouder is het fijn om te zien wat uw kind geleerd heeft en wat u als ouder kan doen om uw kind hierbij te helpen. Tijdens de cursus is er regelmatig overleg met de ouders over de voortgang, actuele gebeurtenissen en tips en adviezen die u thuis kunt toepassen om uw kind te helpen.

Voor het aanmelden van uw kind of eventuele vragen kunt u contact opnemen.


Tevens is het mogelijk om de Vlinder Cursus in groepsverband (of delen van

De groepslessen zien er als volgt uit (maar er kan natuurlijk ook een opmaat gemaakte cursus worden geven):

De onderwerpen per les:

  1. Kennismaking
  2. Emoties
  3. Zelfvertrouwen
  4. Pesten
  5. Gesprekken voeren 
  6. Keuzes maken, leren nee zeggen
  7. Denken en voelen
  8. Kritiek geven en ontvangen
  9. Herhaling
  10. Afsluiting 

De cursus bestaat uit 10 lessen van maximaal 2 uur (afhankelijk van aantal deelnemende kinderen). De groepjes bestaan uit maximaal 6 kinderen. De Vlinder Cursus wordt gegeven in 3 leeftijdscategorieŽn: 4-6 jaar, 7-9 jaar en 10-12 jaar. De kinderen krijgen tijdens de cursus een mapje met daarin beschreven wat ze die les geleerd hebben. Tijdens het brengen en halen is er altijd even tijd om met de ouders te bespreken hoe het thuis is gegaan en te vertellen wat de kinderen geleerd hebben. Natuurlijk is er ook tijd om eventuele vragen te beantwooden.

Voor meer informatie over groepslessen op locatie kunt u contact opnemen

op locaties te geven binnen uw bedrijf/instelling/school/bso etc. of stuur een e-mail naar vlindercursus@opvoedkundige.com